top of page
Ponny
Grunnkurs

Velg ditt nivå

Du kan lese om hva målene på hvert nivå er. Alle kursene består av både ridning og teori/hestekunnskap. Det tar tid å lære å ri, og det er vanlig å gå samme nivå flere ganger før man er klar til å flyttes opp ett nivå.

PONNIKURS 3-7 ÅR

Varighet: 30 min. og foreldre må være med å leie hesten.  

MÅL: Gjøre barna trygge på hest både i stallen og på hesteryggen. Å lære de første grunnleggende prinsipp for mestring av hesten under ridning samt god håndtering av den. Kurset er basert på lek og moro. 

 

TEORI/HESTEKUNNSKAP: 

-Presentasjon av rideskolen og anlegget 

-Stallen - hestens hjem - stallregler 

-Skape en positiv relasjon til hesten  

-Sikkerhet i stallen og på ridetimene 

-Rytterens bekledning 

-Hvordan ta på og av grimen 

-Stelle hesten – prøve å ta høver 

-Hestens utstyr – sal og hodelag 

-Kunne gjøre hesten klar før og etter ridetimen – sammen med en forelder 

-Stille opp på midtlinjen, stramme gjord og tilpasse stigbøyler (god avstand mellom hestene) 

-Kunne leie hesten inn og ut av ridehuset – sammen med en forelder 

 

RIDELÆRE 

-Hvordan sitte opp og av hesten  

-Hvordan holde tøylene riktig 

-Hjelperne: Hvordan starte/stoppe/vende hesten 

-Styre hesten – kjeglebane 

-Holde avstand til hverandre 

-Rideveier: firkantspor, vende over banen, vende diagonalt gjennom banen, storvolte 20m  

-Sits og balanseøvelser – koordinasjon – basert på lek 

-Trav lettridning 

-2 punktsits over bommer 

2

GRUNNKURS (fra 8 år og oppover) 

Varighet: 45 min. – må ha med egen forelder/leier. 

MÅL: Gjøre barna trygge på hest både i stallen og på hesteryggen. Å lære de første grunnleggende prinsipp for mestring av hesten under ridning samt god håndtering av den. Innføring i trav, med leier. 

 

TEORI/HESTEKUNNSKAP: 

-Presentasjon av rideskolen og anlegget 

-Stallen - hestens hjem – stallregler            

-Sikkerhet i stallen og på ridetimene 

-Kunnskap om hestens oppførsel og sikker håndtering 

-Kunne gå inn/ut av boks og gjøre hestene oppmerksom 

-Hvordan leie på timene – forelder/leier 

-Rytterens bekledning 

-Hvordan ta på og av grimen – korrekt oppbinding 

-Stelle hesten – ta vare på den - prøve ta høver      

-Hestens utstyr – sal og hodelag - utstyrsliste 

-Kunne gjøre hesten klar før og etter ridetimen – sammen med forelder/leier 

-Stille opp på midtlinjen, stramme gjord og tilpasse stigbøyler  

-Kunne leie hesten inn og ut av ridehuset – sammen med forelder/leier 

 

 RIDELÆRE: 

-Hvordan sitte opp og av hesten  

-Hvordan holde tøylene riktig 

-Hjelperne: Hvordan starte/stoppe/vende hesten 

-Styre hesten 

-Kunne korte og lenge tøylen 

-Holde avstand til hverandre 

-Rideveier: firkantspor, vende over banen, vende diagonalt gjennom banen med tet, midtlinje 

-Skape en positiv relasjon til hesten  

-Ri med tet 

-Sits og balanseøvelser  

-Bom og kjeglebane i skritt 

-Innføring i trav lettridning på rett spor 

-2 punktsits over bommer i skritt 

3

NIVÅ 1 – må ha med egen leier 

MÅL: Repetere og forsterke det som står i målbeskrivelsen for grunnkurs. 
  Etter hvert som man er klar, skal man begynne å ri i skritt og trav uten leier (må fortsatt ha med leier tilgjengelig). Innføring i galopp (i longe eller en og en) 

 

TEORI/HESTEKUNNSKAP 

-Sikkerhet i stallen og på ridetimene 

-Daglig stell av hesten 

-Sits og balanseøvelser  

-Korrekt opp og avsitting 

-Stille opp på midtlinjen, stramme gjord og tilpasse stigbøyler  

-Litt om hestens instinkter og reaksjonsmønster 

-Hvordan sale opp og av hesten  

-Farge og avtegn på hesten 

-Enkle kroppsdeler 

-Grunnleggende hjelpere 

 

RIDELÆRE: 

-Kunne å regulere tøylelengden 

-Vende via ledende tøyletak 

-Rideveier: Volter og rette linjer i skritt (20m volte), vende rett over banen, vende diagonalt gjennom banen, midtlinje 

-Trav lettridning og nedsitting på rette linjer 

-Trene sits i skritt og trav –korrekte grunnsitser: 

 loddrett sits - lettridning - 2 punktsits og 3 punktsits 

-Mantak 

-2 punktsits 

-Bom og kjeglebaner i skritt og trav 

-Innføring i galopp 

4

NIVÅ 2

MÅL: Repetere og kunne det som står i målbeskrivelsen fra grunnkurs og nivå 1. Forbedre sitsen, balansen og evnen til å bruke hjelperne for å få bedre rytterfølsomhet og kontroll. Rytteren skal på en kontrollert måte kunne galoppere og hoppe lave hinder i trav. Rideknappen grad 2 -  

 

TEORI/HESTEKUNNSKAP 

-Sikkerhet i stallen og på ridetimene 

-Daglig stell av hesten og rutiner 

-Kunne sale på og av hesten selvstendig 

-foringslære/vann-behov 

-Sykdommer som er relatert til foring 

-Ridelære 

-Økt forståelse for hestens oppførsel 

-Grunnlegge spranglære som sits, vei og tempo 

 

 

 

 

RIDELÆRE: 

-Kunne galoppere på firkantspor og 20m volter 

-Galoppfatninger og avbrudd på storvolter 

-Volte og volte tilbake 

-Serpentine over midtlinjen 

-Serpentine langs langsiden 

-Ridebanenes veier i alle gangarter 

 -Sitte ned på riktig seteben i trav lettridning 

-Ri rideveier uten tet 

-Innvendig og utvendig side 

-Høyre og venstre hånd 

-Trave bommer og hoppe små hinder i trav 

-Fokus på korrekt sits i alle gangarter 

4

NIVÅ 3

MÅL: Repetere og kunne alt på de foregående nivå. Dessuten må de kunne ri sikkert i alle gangarter og kunne hoppe lave hinder i galopp. 

 

TEORI OG HESTEKUNNSKAP: 

-Sikkerhet på stallen og på ridetimene 

-Stell av hesten 

-Kunnskap om daglig visitasjon 

-Kunne sale på og av hesten 

-Regler og tegn for ridning ute 

-Innføring i vedlikehold og navn av hestens utstyr 

-Ridelære 

-Tilpassing av hestens sal og hodelag 

-Enkle hindertyper 

-Kunne justere stigbøyler og salgjord fra hesteryggen korrekt. 

RIDELÆRE: 

-Riktig bruk av hjelperne 

-Bytte om storvolter 

-Ri på bøyd spor 

-Tempovekslinger 

-Ri svinger i lett sits 

-Høyere krav til galoppfatningene 

-Enklere baner med bommer 

-Hoppe lave hinder med anridning i galopp 

-Ettergift på tøylen 

-Sits og balanseøvelser 

-Introduksjon av riktig galopp 

-Innføring i sideførende sjenkel (f.eks.fordelsvending) 

-Ri på tur med og uten trafikk 

-Introduksjon til stilling av hesten 

-Overganger 

-Ridelære 

4

NIVÅ 4

MÅL: Repetere og kunne målbeskrivelsen for de foregående kurs. Høyere grad for innvirkning og samordning av hjelperne, samt jobbe med å ri hesten i riktig form. Kunne hoppe en liten bane i galopp. Kunne ri mer korrekt på bøyde spor og rette linjer. 

 

TEORI OG HESTEKUNNSKAP: 

-Sikkerhet i stallen og på ridetimene. 

-Hestens adferdsmønster og instinkt – (flokkinstinkt, syn og hørsel) 

-Kunne sette sammen et hodelag 

-Kunne navnet på delene til hodelaget og salen 

-Legge på bandasjer 

-Godt stallmiljø og samarbeid 

-Hovpleie 

-Visitering og stell av hesten 

-Ridelære- hva menes med løsgjorthet? 

 

 RIDELÆRE: 

-Fortsettelse av sideførende sjenkel (f.eks. fordelsvending, sjenkelvikning) 

-Balanse og sitstrening 

-Vende gjennom volten 

-Vende halvt igjennom banen 

-Øve på å ri hesten i form 

-Ridelære 

-Fordelsvending 

-Kunne ri hesten i balanse i sprang og avpasse rett tempo 

-Hoppe liten bane med bommer 

4

NIVÅ 5

MÅL: Repetere mål fra forgående kurs. Skal kunne ta ridesertifikat for turridning uten leder. Kunne hoppe hinder i balanse med god følsomhet. Høyere krav til å kunne ri enkle dressurøvelser. 

 

TEORI OG HESTEKUNNSKAP: 

-Dekorativt hestestell 

-Hestens tenner og munnstell 

-Visitering og sykdomslære (f.eks. sårskader, halthet) 

-Innføring av hestens anatomi 

-Mønstring av hest 

-Hest i trafikken 

-Ridelære – hestens bevegelsesmønster i de ulike gangarter 

-Større krav til rideveier i sprang 

-Mer om hindertyper 

-Ridehusregler 

 

RIDELÆRE: 

-Innføring i ridning uten stigbøyler  

-Ridning utendørs i alle gangarter og i ulikt terreng 

-Alle rideveier 

-Sjenkelvikning 

-Videreutvikle anridning i galopp på små hinder og bommer  

-Innføring i hestens form og løsgjorthet  

-Videreutvikle sideførende bevegelser 

-Øve mer på 2 og 3 punktsits 

4

NIVÅ 6

MÅL: Kunne delta på klubbstevner i både sprang og dressur, og være klar for å ta grønt kort. Kunne ri ulike hester i form og balanse, samt ha godt samspill mellom hest og rytter. 

 

TEORI/HESTEKUNNSKAP: 

-Hestevelferd 

-Hestens eksteriør 

-Kunnskap om rytterens hjelpere knyttet til de ulike øvelsene 

-Økt kunnskap om hestens form og samspill mellom hest og rytter 

-Hva menes med takt og balanse 

-Konkurransereglement 

-Ridelære – -Utdanningsskalaen 

-Sykdomslære- (parasitter og div. sykdommer) 

-Konkurranse – viktigheten med langsiktig trening. 

 

RIDELÆRE: 

-Øke/minske volte 

-Halvparade 

-Videreutvikle sits og balanse i serier og bommer 

-Øvelser med hinder og bommer og regulere avstander på rett og bøyd spor 

-Større krav til overganger 

-Rygging 

-Ri ulike hester i balanse 

-Sjenkelvikning 

-Longering 

-Løshopping 

 

4

Nivå 7

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover.

Mål: repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivelsen for de lavere nivåene. Elevene skal kunne jobbe i en for hesten fordelsaktiv form og utvikle evnen til å korrigere formen på hester i feil form, kunne analysere hva man skal gjøre når man støter på et problem i ulike øvelser mm.

 

Høyere krav på utførelsen av øvelser i dressur, hoppning og terreng.

Teori/ hestekunnskap: Sikkerhet i stallen og på leksjonene
Eksteriørbedømning, eksteriørmessige feil og holdbarhet
Tømmekjøring

 

Å kjøpe hest
Unghestens utdanning
Hestens anatomi; skjelett, indre organer, muskler og sener
Fôringslære, lage fôrplaner
Hestens historie og utvikling

Ridelære:
Videreutvikle den gode rytterfølelsen

 

Videreutvikle sitsen og evnen til samspill mellom hjelperne og bruken av dem Jobbe videre med utdanningsskalaen ulike deler og øvelser som er passer til disse:
- Takt
- Løsgjorthet
- Kontakt
- Schwung
- Rettstilthet ( rakriktning)
- Samling
- Mellomgangarter og økende gangarter
- Kontragalopp
- Itroduksjon av versade og travers
- Selvstendig ridning
- Sprang
- Sits og balanseøvelser
- Ridning i forskjellig terreng

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Voksne
bottom of page