top of page

Info og vilkår

 

 

 

 

 

 

Ålesund Ridesenter driver en rideskole med lang erfaring i å lære barn og voksne å ri på en trygg måte.  Ved siden av rideopplæring har vi fokus på hesten som individ, og derfor består ridekursene våre også av teori og hestekunnskap. Sikkerhet har vår høyeste prioritet.

Vilkår for påmelding til rideskole:

Forsikringer:

Ålesund Ridesenter har ansvarsforsikring til alle våre elever. Vi vil uansett anbefale egen ulykkesforsikring, da vi holder på med levende dyr som kan ha en uforutsigbar adferd. 

All riding utenfor undervisning foregår på eget ansvar. Hvis man ønsker å være elev i vår rideskole, må man bekrefte at man er informert om dette. 

For barn under 18 år har foresatte ansvaret for all ferdsel i stallen og blant hestene.

Oppmøte og ridetimer:

Alle våre kurs varer i 45 minutter, med unntak av ponnikurs som varer i 30 minutter.  

Alle elever på ponnikurs, grunnkurs og nivå 1 må ta med egen leier. Foreldreopplæring vil bli gitt ved oppstart. 

Undervisningstimen inkluderer å ta inn/ut hesten ifra boks, samt på og avstigning. Som elev må du møte opp 15 minutter før timen starter for å finne utstyr og bli utdelt hest. Elever som går på Nivå 3 og opp har ansvar for å sale opp egen hest til kursstart dersom det trengs. Elever som går på (kurs der man hopper) må være med å bygge opp og ta ned hinder på eget kurs. 

Hvis du ikke møter opp til en time, vil den dessverre gå tapt. Det er bindene påmelding til alle ridekurs. Det vil si at hvis du ønsker å avslutte før original sluttdato, vil man ikke få refundert kursavgift.  

Inne på banen skal det kun være instruktør og elever, samt leiere. Andre deltakere skal enten oppholde seg rolig på vantet, eller inne i oppholdsrommet.  

Elever som går på Nivå 3 og opp har ansvar for å sale opp egen hest til kursstart dersom det trengs. Dette gjelder også voksenkurs. Voksenkurs må i tillegg sale av og stelle hesten når de er ferdige å ri. Elever som går på nivå 4 og oppover, må være med å bygge opp og ta ned hinder på eget kurs når de skal hoppe. 

Hvis du ikke møter opp til en time, vil den dessverre gå tapt. Det er bindene påmelding til alle ridekurs. Det vil si at hvis du ønsker å avslutte før original sluttdato, vil man ikke få refundert kursavgift.  Hvis Ålesund Ridesenter må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende, refunderes pengene for timen. Dersom Ålesund Ridesenter må avlyse en time eller flere grunnet Force Major (brann, orkan, etc.) erstattes ikke kurset. 

Stallen er stengt etter 21.00 hver dag. Dette er for at hestene skal ha fred og ro.  

Vi har en nedre aldersgrense på 3 år for å gå på kurs hos oss. 

Ridekurs vi tilbyr:

Ponnikurs (3-7 år), 30 minutter. Må ha egen leier. 2300 kr, 230kr per time.  

Ordinære kurs (8+ år), 45 minutter. 3300 kr, 330 kr per time. 

Voksenkurs, 45 minutter. 3300 kr, 330 kr per time. 

Vi har familierabatt på 10% til elev nr. 2. 

Teori: 

I løpet av en kurstermin på 10 uker vil det være 2 teoritimer (med unntak av ponnikurs). Dette er fordi vi ønsker å ha fokus på hesten, samt at teori er en viktig del av å bli en god rytter. Dette vil gi en mer fullstendig forståelse av sporten vår, hestevelferd og hvordan ta vare på en hest selvstendig. 


Risiko og sikkerhet
Ridning er å a
nse som en risikosport og det er en risiko for fall, bli tråkket/ dyttet på, bli bitt etc. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stort fluktdyr.
Personer som ikke retter seg etter våre rutiner for hestehold, sosiale regler og NRYF´s regler for behandling av hest og stallregler vil bli kontaktet av stallens personale og evt. bli bortvist. Info om de forskjellige rutiner og regler finnes på våre nettsider.
Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Rideskolen har ansvarsforsikring.


Kostnader
Ålesund Ridesenter er en privateid rideskole som ikke mottar økonomisk støtte fra kommunen eller andre aktører man kan søke pengestøtte fra. Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer, oppstalling av privathester og andre aktiviteter går til å dekke løpende utgifter for drift av anlegg, fôr, flis, hovslager, veterinær samt utstyr til hester, innkjøp av rideskolehester og lønn til ansatte mm. Prisen på våre tjenester er satt ut ifra de utgiftene vi har for å produsere ridetimer og andre aktiviteter. Utgiftene til hestene løper uavhengig om rytteren møter opp til timen eller ikke.


Angrerett
Ridekurs/rideskole/stevner/arrangementer, med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, punkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett og er økonomisk bindende. Vi samarbeider med Ålesund Rideklubb som ligger under Norges Rytterforbund

Rideskolen har 4 semester gjennom året på 10 uker hver, som starter fortløpende etter hverandre.
1.termin starter uke 34 og varer til og med uke 43 2023.
2.termin starter uke 44 og varer til og med uke 2 2023.
3.termin starter uke 3 og varer til og med uke 12.
4.termin starter uke 13 og varer til og med uke 25.


Påmelding
Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs.
Det er ditt ansvar at det legges inn rett mailadresse og telefonnummer ved påmelding. Info sendes ut via bookingsystemet til den mailen som er registrert.
Når du melder deg på et ridekurs, binder du deg for 10 uker. Ved nytt ridekurs må du melde deg på nytt. Påmelding til ridekurs via nettsiden er ingen direkte booking, og den er ikke bekreftet før du får egen kvittering på e-mail. Denne e-posten inneholder også betalingsinstruksjoner

Timeplan og nivåinndeling ligger ute på nettsiden vår. Det er viktig at du leser dette nøye før påmelding for å finne riktig kurs. Dersom du melder deg på feil kurs flytter vi deg over til rett nivå. Gi beskjed til ridelæreren din.
Pris per kurs er oppgitt på påmeldingssiden og er for hele kurset. 
Dersom du melder deg på etter kursstart betaler du for gjenværende timer på kurset.
Alle ryttere aksepterer ved innmelding i rideskolen og/eller rideklubben, at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens og rideskolens nettside og i sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette i påmeldingsskjemaet til rideskolen.

Utstyr
Unngå hetter og snorer på gensere og jakker. Klærne skal være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer ponnien/hesten. Bruk bukser uten sømmer på innsiden av bena for å unngå gnagsår. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene skal ha hel på minst 15 mm og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!
Kjøp gjerne et par ridehansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen.
Du må bruke godkjent ridehjelm. Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån når koronarestriksjonene tillater det. Vi anbefaler å kjøpe egen hjelm for å få en som passer hodefasongen perfekt. Hjelmen skal sitte godt på hodet uten av hakereima er festet. Dersom den sklir fram og tilbake eller sidelengs passer den ikke og har ingen funksjon. Hjelmen mister støtdempingen etter ca 5 år, så vær forsiktig med å kjøpe brukte hjelmer dere ikke kjenner historien til.
Alle må bruke godkjent sikkerhetsvest hos oss.

Praktisk gjennomføring av ridetimene

1.    Alle våre kurs varer i 45 minutter, med unntak av ponnikurs som varer i 30 minutter.  Undervisningstimen inkluderer å ta inn/ut hesten ifra boks, samt på og avstigning. Som elev må du møte opp 15 minutter før timen starter for å finne utstyr og få utdelt hest.
Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes inn igjen i stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter.
2.      Leksjonene fra nivå 2 er delt inn i dressur og sprang. I gjennomsnitt har man like mange økter innen hver gren i løpet av et ridekurs. Innen sprangridning starter man med bomarbeid, hopping av hinder introduseres når rytterne er klare for det.
3. Det er 1-2 teoritimer per ridekurs.
4. På ponni, grunnkurs og nivå 1 må rytteren selv stille med leier som kan leie hesten i skritt og trav. Rideskolen har ikke leiere tilgjengelig.  Foreldreopplæring vil bli gitt ved oppstart.
5.    Elever som går på Nivå 3 og opp har ansvar for å sale opp egen hest til kursstart dersom det trengs. Dette gjelder også voksenkurs. Voksenkurs må i tillegg sale av og stelle hesten når de er ferdige å ri. Elever som går på nivå 4 og oppover, må være med å bygge opp og ta ned hinder på eget kurs når de skal hoppe.
6.Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolen i Ålesund kommune når det gjelder fri i jul, påske og sommerferie. Det er rideskole i høst- og vinterferie. Det er rytters ansvar å følge med på når det er ikke er undervisning i rideskolen. Timeplan finnes på nettsiden
7.Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon under våre ridekurs. Dette gjelder både rytter, leier, foresatte og eventuelt tilskuere.Aldersinndeling og nivåer forklart
Du må være fylt 8 år eller eldre på ordinær ridetime. Ryttere fra 3-7 år går på Ponnikurs.
Innen hestesporten regnes man som nybegynner i lang tid, lenger enn i andre idretter. I tillegg til de praktiske rideferdighetene skal rytteren lære seg samspillet med hesten, om hesten som art, sikkerhet mm. Når man skal lære seg å samarbeide med et levende dyr tar det derfor lenger tid å jobbe seg oppover nivåene enn i annen idrett. Hensynet til hestens velferd vil alltid veie tyngre enn rytteren og foreldres forventinger om rask progresjon.
I rideskolen bytter rytteren hest gjennom ridekurset for å lære seg alle aspekter ved ridning og samarbeid med hesten. Alle hester er likeverdige partnere og har noe å lære rytteren.
På Ponni, grunnkurs og Nivå 1 må rytteren selv stille med leier som kan leie hesten i skritt og trav. Rideskolen har ikke leiere tilgjengelig.


Rytteren må kunne ri trav lettridning uten å holde seg fast i god balanse og takt, samt ha koordinasjon og motorikk så god at man kan styre hesten med myke tøyletak for å få ri ponnien/hesten alene uten leier. I tillegg må rytteren kunne ha et visst overblikk over hva som skjer på resten av ridebanen for å unngå farlige situasjoner. Ridelærer vurderer når rytteren er klar til å starte med dette. Det er forskjell på å ri en ponni alene på en ridebane og å ri på en leksjon med en gruppe ekvipasjer.
Fra nivå 1 og oppover må du regne med å ri minst 3-4 semester per nivå. Jo høyere nivå du rir på, jo lenger tid bruker man per nivå. Det er individuelt hvor rask progresjon man har på alle nivåer. Det er opp til ridelærer å vurdere når eleven er klar for neste nivå.

 

På spesialkurs med sprang er hinderhøyden max 60-70 cm for å minske risikoen for skader på hestene våre som jobber mange økter per uke. Det legges vekt på teknisk ridning mellom hinderne framfor høydehoppning.
Gruppene for barn er på inntil 8 ekvipasjer og ponniene/hestene som brukes er fra 100 cm – 168 cm høye. Det velges hest etter tur, men ridelærer vil gå inn og dele ut hester der det er nødvendig med hensyn til sikkerheten. Det er viktig at rytteren rir en ponni/hest som ikke er for stor for rytteren å beherske.

 

Grupper for ungdom og voksne har inntil 8 ekvipasjer per gruppe. Det brukes ponnier/hester fra 135-168 cm
Selv om hester er sterke dyr har de sin begrensning i forhold til vekt de kan bære for å opprettholde god hestevelferd. Rytterens balanse, vektfordeling, motorikk,  koordinasjon og kunnskapsnivå spiller også inn. En rideskolehest jobber mest med ryttere i startfasen av sin karriere og må kompensere for rytteren inntil rytteren behersker ridekunsten. For å sikre våre hester et godt arbeidsmiljø har vi satt en maks vekt som gjør at de kan jobbe uten for høyt nivå av stresshormonet kortisol. Forskning viser at den ideelle vekten for en voksen hest å bære er maksimalt 15-20 % av sin egen vekt. For en eldre/ yngre hest vil prosenten gå ned. Max vekt rytter er 85 kg på våre hester. Ponniene har lavere maksvekt.

Dersom vi må avlyse ridetimer
Dersom Ålesund Ridesenter må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.​


Fravær
Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved fravær.
Dersom eleven ikke kan delta på ridetimen sin, må vi ha beskjed så tidlig som mulig slik at vi unngår å gjøre klar hester som ikke skal gå i ridetimene. Dette er for å unngå stress for hestene og dobbeltarbeid for våre ansatte.

Rideskolestevner og andre arrangementer​
Alle rideskolens ryttere er velkommen til å delta på rideskolens stevner og andre aktiviteter. Slike aktiviteter publiseres på nettsiden vår, og påmelding skjer via mail.

 

image_67503617 (2).JPG
bottom of page