top of page

Timeplan

TIMEPLANEN VIL KUNNE ENDRES FREM TIL KURSSTART

I løpet av en kurstermin på 10 uker vil det være 1-2 teoritimer (med unntak av ponnikurs). Dette er fordi vi ønsker å ha fokus på hesten, samt at teori er en viktig del av å bli en god rytter. Dette vil gi en mer fullstendig forståelse av sporten vår, hestevelferd og hvordan ta vare på en hest selvstendig.

bottom of page