top of page

RIDNING FOR ALLE – MED HESTEN I FOKUS

 KVALITET – MILJØ – SIKKERHET

Velkommen til Ålesund Ridesenter. Vi holder til på Lerstad sentralt i Ålesund, og består av både klubb og rideskole. Vi tilbyr rideopplæring fra 3 år og oppover, og har undervisning på alle nivåer. Vi har et godt utvalg av hester og ponnier i mange forskjellige størrelser. Dessuten har vi oppstalling for private hester, samt tilbud om trening. Her arrangeres det også ridestevner.

image_6483441 (15).JPG

Om oss

KVALITET:
Vi skal ha utdannede ponnier og hester som er godt egnet til timene.
De skal behandles med respekt og tas godt vare på.
Leksjonene skal være godt forberedte, for å sikre en best mulig utvikling.
God kompetanse på instruktører bidrar til større samspill mellom hest og rytter, og ikke minst bedre læring.MILJØ:
Vi skal være inkluderende, der alle føler seg velkommen, respektert og sett.
Alle er like mye verd uansett hvilket nivå de er på, og her er rom for ulike meninger.
Stallen skal fremstå som en sosial arena hvor man er i et fellesskap og kjenner seg trygg.
Det er viktig å bidra med godt samarbeid og positive holdninger til hverandre.


SIKKERHET:
Sikkerheten til både hest og rytter er i fokus hos oss.
Vi er opptatt av at ponniene og hestene våre er tilpasset det de skal brukes til ved at de er godt utdannet.
De skal behandles bra, så de er trygge og sikre individ ved rideskolen.
Vi har både godkjente hjelmer og sikkerhetsvester til utlån, dessuten har vi stallregler for hvordan  ferdes i stallen.
Gjennom gode rutiner og systemer bidrar vi til et tryggere stallmiljø for hest og rytter.


VISJONEN VÅR:
RIDNING FOR ALLE – MED HESTEN I FOKUS

Dette innebærer at vi skal ha et ridetilbud til ryttere i alle aldre. Alle er velkommen hos oss og skal føle at de har tilhørighet. Barn og unge skal ha en trygg plass å være, hvor alle er like mye verd. Dessuten er vi opptatt av at hesten blir godt ivaretatt på sine premisser, og lære bort god hestekunnskap. Her lærer de å ta ansvar for dyr og vise omsorg. Samtidig er vi bevisst på at sikkerheten er tatt vare på, dette gjelder også for hesten. Vi skal være med på å skape gode øyeblikk og være en bærekraftig rideskole for fremtiden. Hesten er med på å skape god fysisk og psykisk helse gjennom at man er aktiv og skaper mestringsopplevelse. Dette bidrar til god livskvalitet, og står i samsvar med våre grunnverdier.
 

bottom of page